HISTORIE

Historie

Vznik tohoto známého pražského hostince se datuje do roku 1895. Místo ve Vratislavově ulici č. 12 nebylo pro jeho provoz  zvoleno náhodně. Nachází se  totiž na výletní trase k národní památce Vyšehrad, která byla a stále je Pražany a českými i zahraničními turisty hojně navštěvována. Během komunistické vlády byl hostinec uzavřen a zrekonstruován na školní jídelnu, ale ta byla po pádu komunismu zrušena. Až v roce 2003 bylo toto staročeské výletní místo po citlivé rekonstrukci za účasti  památkového úřadu znovu otevřeno. Do dnešní podoby se hostinec dostal  při další rekonstrukci v roce 2011.

KROK

Je mýtickou postavou českých dějin. Českému lidu začal vládnout v 7. století  po smrti praotce Čecha. Byl to muž považovaný za dokonalého díky své  moudrosti, rozvážnosti v úsudcích,  důmyslnosti  i bohatství pozemských statků. Tento znamenitý muž neměl mužské potomky, zplodil však tři dcery, kterým dala příroda do vínku poklady moudrosti, jimiž v mnohém předčily muže. Krok opustil své původní sídlo na Budči a vnuknutím bohů našel vyvolené místo na skalnatém ostrohu  na pravém břehu řeky Vltavy. Hrad, který byl pak jeho lidem na strmé skále  vybudován, nazval  vévoda Krok VYŠEHRAD. Po otcově smrti se ujala vlády na Vyšehradě jeho nejmladší dcera, krásná,  moudrá a spravedlivá kněžna Libuše. Ta  měla věštecký dar. Jednou večer stála na vyšehradské skále nad řekou Vltavou a pronesla známé proroctví :“Vidím město veliké, jehož sláva se nebes dotýká“.  Základem tohoto města, které bylo pojmenováno PRAHA,  se stal mohutný hrad na vysokém kopci na druhém břehu řeky Vltavy. Proroctví kněžny Libuše se vyplnilo.